Đạo Phật Tự Giác Tự Nguyện – Lấy Giới Luật Làm Đầu – 19/02/2009

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng về đề tài “Đạo Phật Tự Giác Tự Nguyện – Lấy Giới Luật Làm Đầu” cho quý Phật tử vào ngày 19 tháng 02 năm 2009, tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube: