Đính chính 4 cuốn sách giấy đã xuất bản

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem các THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH cho các 4 cuốn sách sau:

1- Lịch sử Chùa Am (Xuất bản quý III/2010), đính chính ngày 06/4/2012:

Download (tải về)

Quý vị có thể tải về phiên bản mới của cuốn sách này (Tái bản 2013), đã sửa các lỗi ở trên và nhiều lỗi khác, tại Liên kết: Lịch sử Chùa Am -2013

2- Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ (Xuất bản quý IV/2011), đính chính ngày 06/4/2012:

Download (tải về)

Quý vị có thể tải về phiên bản mới của cuốn sách này (Tái bản 2015), đã sửa các lỗi ở trên và nhiều lỗi khác, tại Liên kết: Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ -2015

3- Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh (Xuất bản quý IV/2011), đính chính ngày 10/4/2012:

Download (tải về)

Quý vị có thể tải về phiên bản cuốn sách này (Tái bản 2015), đã sửa các lỗi ở trên và nhiều lỗi khác, tại Liên kết: Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh -2015

4- Mười Hai Cửa Vào Đạo (Xuất bản quý I/2012), đính chính ngày 06/4/2012:

Download (tải về)

Quý vị có thể tải về phiên bản cuốn sách này (Tái bản 2015), đã sửa các lỗi ở trên và nhiều lỗi khác, tại Liên kết: Mười Hai Cửa Vào Đạo -2015