TẾT CANH TÝ 2020 – TÂM THƯ GỬI CÁC NHÓM NGUYÊN THỦY CHƠN NHƯ

TÂM THƯ TẾT CANH TÝ 2020 KÍNH GỬI CÁC NHÓM
TU TẬP PHÁP MÔN NGUYÊN THỦY CHƠN NHƯ

Kính gửi: Các cụ, các bác, các cô chú trưởng nhóm và thành viên các nhóm nguyên thủy Chơn Như.
Thời gian trôi qua, đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã nhập niết bàn 7 năm. Gương hạnh thân giáo của Ngài không còn, nhưng lộ trình tu học Giới – Định – Tuệ mà Người dựng lại vẫn còn nguyên vẹn. Cũng như y chỉ di chúc của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đức Trưởng lão đã căn dặn: “Giới luật còn là đạo Phật còn …”, “Hãy lấy Giới luật làm thầy, làm chỗ tu hành đạo giải thoát.”
Với pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh: Niệm Phật – Niệm Pháp – Niệm Tăng – Niệm Giới, quý cô chú cần trau dồi tu tập sao cho tiến bộ, có kết quả xả tâm trong giây phút hiện tại để muội lược tham, sân, si, mạn, nghi như bài kệ đức Trưởng lão thường nhắc nhở:
Như thân phận làm trâu trong khổ cảnh
Trên đôi vai mang nặng một chiếc cày
Nhưng vẫn cố tiến lên từng bước mạnh
Là người tu xin chớ ngại gian lao
Ngày với tháng sẽ là tầm thước thắng
Đo chiều cao công đức kẻ hành trì.
Ở đây, đức Trưởng lão muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng: “Ngày với tháng” chính là thời gian để khẳng định kết quả thành tựu do sự trui luyện thân tâm mình trải qua bao nhiêu chướng ngại. Không phải nhắm vào tài hùng biện hay trí nhớ thuộc lòng mà đức Trưởng lão chú trọng vào sự bền chí vươn lên của mỗi một con người. Cho nên, quý vị cần tư duy quán xét gương hạnh sống của đức Phật, đức Trưởng lão. Người sống như thế nào? Dù chứng đầy đủ Tứ Thiền và Tam Minh, nhưng các Ngài luôn sống trong Giới luật, luôn sống trong pháp hiện tại. Tu sinh tu tập tại Tu viện Chơn Như vẫn luôn sống đầy đủ Giới hạnh, đầy đủ Giới bổn, luôn sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, luôn sống đúng kim chỉ nam:
– 3 đức : Nhẫn nhục, Tùy thuận, Bằng lòng,
– 3 hạnh: Ăn, Ngủ, Độc cư,
– 6 pháp Lục hòa,
– 10 giới thánh Sadi, …
Chính vì vậy, là mỗi cá nhân phật tử Chơn Như, dù là quý sư, quý sư cô, hay cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều cần thông hiểu và giữ gìn những giới luật căn bản cho được trọn vẹn:
– 5 giới người cư sĩ – Đạo đức nhân bản.
– 10 điều lành để chuyển đổi nhân quả.
Hàng ngày sống không làm khổ mình khổ người khổ chúng sanh, không nhìn sự việc đúng sai phải trái mà hãy nhìn bằng đôi mắt nhân quả. Mỗi tháng thọ bát quan trai 1-2 ngày tập sống gieo duyên và tập sống trọn 1 ngày giải thoát như Phật, như Trưởng lão.
Có thực hành được như vậy, quý vị sống giữa thế gian đầy nhân quả khổ đau nhưng biết sống trong pháp, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là mọi nhân quả sẽ được chuyển đổi.
Mật Hạnh rất hoan hỷ khi hay tin nhiều tổ nhóm, cơ sở tu học giáo pháp Nguyên Thủy do đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dựng lại được mở ra rất nhiều tại các tỉnh thành địa phương.
Mật Hạnh xét thấy các nhóm tuy đã thành lập nhưng chất lượng tu tập, hướng dẫn còn lơ là, sống dãi đãi, giới luật chưa trọn vẹn.
Mật Hạnh mong quý vị hãy suy nghĩ về chánh pháp, hãy cố gắng sống giữ gìn giới luật, nội quy như trong Tu viện Chơn Như. Có như vậy mới xứng đáng là người đệ tử Phật tử Chơn Như chơn chánh. Có như vậy mới đền đáp công ơn trời biển của đức Phật, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.
Đức Trưởng lão đã từng nói rằng: “Phật giáo là một tôn giáo có một nền đạo đức Nhân bản – Nhân quả của loài người. Nền đạo đức ấy sẽ giúp cho con người xây dựng cho mình một cuộc sống thiên đàng, cực lạc tại thế gian này. Vì thế, chúng ta không có quyền dìm mất nó đi một lần nữa. Nó mất đi, loài người trên hành tinh này chịu một sự thiệt thòi rất lớn.”
Nếu quý vị không lấy đạo đức nhân bản – nhân quả làm nền tảng, không triển khai các đề mục Định vô lậu để có tri kiến xả tâm, thì đường lối tu tập của quý vị sẽ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, tái sanh không lối thoát. Gặp chánh pháp là điều vô cùng khó. Quý vị hãy cố gắng cung kính Pháp bảo và cố gắng tinh tấn thực hành, đừng phí thời gian quý báu của mình vì thời gian đi qua sẽ không lấy lại được.
Sau cùng Mật Hạnh kính chúc các cụ, các bác, các cô chú trưởng nhóm và thành viên các nhóm nguyên thủy Chơn Như luôn mạnh khỏe, luôn tinh tấn. Người đi trước nâng đỡ cho người đi sau để cùng nhau nếm mùi vị giải thoát thiết thực của đức Phật và đức Trưởng lão.
Kính ghi

Tỳ kheo Thích Mật Hạnh