Lạy, Lễ như thế nào? – Trưởng lão Thích Thông Lạc

      Hỏi: Kính thưa Thầy! Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con biết những cách thức lạy lễ như thế nào đúng và như thế nào sai? Ba lạy ý nghĩa như thế nào? Bốn lạy ý nghĩa ra sao? Khi lạy 3 lạy phải đứng lên lạy xuống 3 lần, hay chỉ quỳ xuống lạy một lúc 3 lạy?

      Khi lạy úp hai bàn tay là nghĩa gì? Ngửa hai bàn tay là nghĩa gì? Bàn tay đưa ngang, bàn tay đưa thẳng là nghĩa gì? Kính ngưỡng mong Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Đọc tiếp

Phương pháp tác ý trị bệnh – Trưởng lão Thích Thông Lạc

      Một người tu tập theo Phật giáo tâm không hề giao động trước các ác pháp, ngay cả trong giờ phút lâm chung cũng không sợ hãi. Cho nên bệnh đau mặc bệnh đau, sống chết mặc sống chết chỉ duy nhất biết TÂM BẤT ĐỘNG , THANH THẢN, AN LẠC, VÀ VÔ SỰ mà thôi. Do biết tâm TÂM BẤT ĐỘNG , THANH THẢN, AN LẠC, VÀ VÔ SỰ là một sự lợi ích quá lớn nên Thầy mới dạy cho quý Phật tử tác ý câu này để cứu mình ra khỏi biên khổ, nếu quý vị có lòng tin thì sẽ có lợi ích lớn cho quý vị còn không có lòng tin thì thôi. Đọc tiếp

Tu có đối tượng – Trưởng lão Thích Thông Lạc

      Hỏi: Kính thưa Thầy, trong cuộc sống hằng ngày con phải va chạm rất nhiều người và sự việc khiến tâm con bất an. Có phải chăng, nếu con cứ gặp hoài là con không biết tránh duyên? Còn nếu con tránh gặp có phải là con tu không có đối tượng? hay tại con chưa biết tu? Đọc tiếp