NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY (4 tập)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY” – 4 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4.)

Quý vị vui lòng nhấn vào nút () phía bên phải của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách phát.

1. Tập 1: Nghe Sách nói phân đoạn theo Mục lục sách:

Đọc sách file pdf (tập 1):

https://thuvienchonnhu.net/sach/nhung-loi-goc-phat-day-tap-1

2. Tập 2: Nghe Sách nói phân đoạn theo Mục lục sách:

Đọc sách file pdf (tập 2):

https://thuvienchonnhu.net/sach/nhung-loi-goc-phat-day-tap-2

3. Tập 3: Nghe Sách nói phân đoạn theo Mục lục sách:

Đọc sách file pdf (tập 3):

https://thuvienchonnhu.net/sach/nhung-loi-goc-phat-day-tap-3

4. Tập 4: Nghe Sách nói phân đoạn theo Mục lục sách:

Đọc sách file pdf (tập 4):

https://thuvienchonnhu.net/sach/nhung-loi-goc-phat-day-tap-4

Hình ảnh Bìa sách: