Hiện tượng người chết sao cơ thể còn nguyên vẹn nhiều năm tháng

nguoichetcothenguyeven-1

These are the pictures of St.Bernadette who died 122 years ago in Lourdes, France and was buried, her body was only discovered 30 years ago after the church officials decided to examine her body. Her body is still fresh until today and if you ever go to Lourdes, France you can see her body in the church in Lourdes. Her body does not decay because during her lifetime, the mother of Jesus would always appear to her and give messages and advice to all mankind on the right way to live on this earth.

(Đây là những bức ảnh của nữ thánh Bernadette, chết và đã được chôn cách đây 122 năm tại Lourdes, nước Pháp, xác của cô chỉ được khám phá cách đây 30 năm, sau khi người của nhà thờ quyết định khám tử thi. Xác của cô vẫn còn tươi tới tận ngày nay; và nếu có dịp rảnh tới thăm Lourdes, nước Pháp, bạn có thể thấy thi thể của cô trong nhà thờ tại Lourdes. Xác của cô không thối rữa bởi vì trong thời gian cô còn sống, Đức Mẹ đã hiện ra với cô, và cho cô những tin nhắn cùng lời khuyên đến nhân loại: nên sống có đạo đức trên trái đất này).

nguoichetcothenguyeven-2

Many miracles have taken place in this place of Lourdes and still do untiltoday.
These pictures show her body after 122 years.
(Nhiều hiện tượng lạ đã diễn ra tại chỗ này của Lourdes, cho tới tận ngày nay. Những bức ảnh này chụp thi thể cô sau 122 năm).

Nhìn xác chết của cô Bernadette, cách đây 122 năm mà vẫn còn tươi như người đang ngủ. Tại sao một người chết cơ thể không bị vi khuẩn hủy hoại, mà lại còn tươi như người đang ngủ?

Thân xác ấy còn lưu giữ tại nhà thờ Lourdes ở bên Pháp. Đây là một bằng chứng cụ thể mà không ai lý giải, dù các nhà khoa học cũng không giải thích được. Vậy có bàn tay thần thánh nào đã giúp cho thân xác của cô Bernadette không hư hoại?

Muốn biết rõ điều này chúng ta hãy đọc câu chuyện kể về đời sống của cô Bernadette, thì thấy rất rõ không có bàn tay nào cả, mà chỉ có Tưởng uẩn của cô đã giữ gìn thân xác suốt 122 năm. Thật là Tưởng uẩn của mỗi con người đã làm nên những phép mầu kỳ diệu mà không ai ngờ được. Nếu một người nào biết cách tu tập làm cho Tưởng uẩn hoạt động, thì trong cuộc đời không còn có một sự việc gì xảy ra mà người ta gọi là mầu nhiệm hay là tâm linh nữa.

***

(Đây là phần nội dung trong cuốn sách “Linh Hồn Không Có” gốc, nhưng đã không được NXBTG duyệt khi xuất bản ra sách giấy)