Tổng hợp các Sách đã xuất bản của Trưởng lão Thích Thông Lạc với giọng đọc chuyên nghiệp

Quý bạn đọc nhấp chuột vào tên sách để xem bài viết, nghe và tải về từng tập tin. Nếu muốn tải tất cả các tập tin của sách thì quý bạn vui lòng nhấn vào chữ “Tải về …” để tải về từ Google Drive.

01 – Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.

Đọc tiếp

Chỉ cần có tâm tàm quý (biết xấu hổ) là tu chứng đạo – Trưởng lão Thích Thông Lạc

      Hỏi: Kính thưa Thầy! Thiền sinh đang tu mà phạm nhiều lỗi lầm, phá hạnh độc cư, ăn ngủ phi thời v.v… Nếu biết hối cải với tâm tàm quý. Biết xấu hổ về lỗi lầm của mình, biết sửa đổi tâm tánh thì trên đường tu tập có gì trở ngại và có thể đạt được cứu cánh hay không? Đọc tiếp